Ondersteuning

Onze rol eindigt niet na het leveren en installeren van uw IT-systemen: zoals u met uw auto regelmatig langs de garage moet om probleemloos te blijven rijden, zo ook moet uw IT regelmatig aan een onderhoud onderworpen worden om "gesmeerd" te blijven draaien.

PME IT focust op preventief onderhoud.  We installeren een kleine softwaretoepassing op uw server of PC zodat we die van op afstand kunnen "monitoren" of bewaken. Foutmeldingen, waarschuwingen worden onmiddellijk naar ons doorgestuurd via die toepassing, zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen, nog voor u ongemakken ondervindt of dataverlies lijdt.  Meermaals worden problemen opgelost zelfs vóór u of iemand in uw bedrijf het merkt.

We bewaken ook de operationele toestand van uw server(s).  We krijgen een melding wanneer uw server gedurende enkele minuten niet meer van zich laat horen bij een centraal systeem.  Na een diagnose zorgen we - via een aparte verbinding - dat uw server weer operationeel geraakt.

Mocht er zich toch een probleem voordoen zorgen we zo snel mogelijk voor een oplossing: van op afstand indien mogelijk - ter plaatse indien nodig.