Enkele referenties

Hieronder geven wij u een - niet volledige - opsomming van enkele bedrijven waar PME IT zorg draagt voor de IT-infrastructuur.  Naast levering van hardware en standaard-software, zorgen wij voor het permanente onderhoud van de systemen, waarbij preventie een voorname rol speelt.  Netwerkbeveiliging, backup, systeemmonitoring komen overal aan bod.