Infrastructuur

Hardware vormt de ruggegraat van uw IT-infrastructuur.  PME IT adviseert u bij de keuze hiervan, en stelt een combinatie van systemen voor afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de aard van de gebruikte toepassingen.

Zo zal bij een groter aantal gebruikers een eigen server overwogen worden - zeker wanneer de gebruikte softwaretoepassing verder gaat dan de klassieke Office-toepassingen: we denken daarbij aan uitgebreide CRM- of ERP-toepassingen: deze worden niet zo courant "in the cloud" aangeboden, waardoor het interessanter is deze op een eigen server te installeren.  Een eigen mailserver - waarbij het emailverkeer op een systeem binnen het bedrijf beheerd wordt - is daarbij een mogelijkheid.

Wanneer het aantal gebruikers beperkter is, kunnen we opteren voor lokale data-opslag - of zelfs data "in the cloud".

Meer en meer worden servers "gevrirtualiseerd": hierbij worden op een wat krachtigere server meerdere "virtuele servers" geïnstalleerd, die elk een eigen functie in het netwerk vervullen: fileserver, mailserver, domeincontroller, databaseserver, ... .  Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de serverinfrastructuur significant verhoogd, en kunnen de systemen flexibeler beheerd worden.

Naast de klassieke PC-systemen, thinclients, printers, scanners, ... zorgt PME IT voor geschikte beveiliging van uw netwerk - de firewall is daarbij een onmisbaar onderdeel: deze houdt uw intern netwerk veilig gescheiden van het internet.  Door de gepaste configuratie worden net die gegevens toegelaten die veilig zijn - de rest blijft buiten.  Daarnaast besteden we veel aandacht aan een degelijke backup - bij voorkeur zo volledig mogelijk geautomatiseerd, en onder voortdurende bewaking door ons.

Het is van groot belang voor uw hardware te opteren voor betrouwbare componenten, die enerzijds een lage uitval hebben, en anderzijds - mocht er toch een probleem optreden - waarvoor je kan rekenen op een snelle support van de leverancier of fabrikant.  Tijd kost immers geld.

PME IT kiest doorgaans voor de bekende A-merken: HP, Fujitsu, Lenovo.  Deze bieden al jarenlang betrouwbare systemen aan, en beschikken over een uitgebreide supportorganisatie in geval van problemen.